matterhorn.jpg

 

Fondsunivers og dækning

Som en global rapporteringsplatform for investeringsfonde og mandater hjælper yourSRI kapitalforvaltere og ejere af aktiver rundt om i hele verden med at administrere og overvåge risici i forbindelse med ESG og klimatelaterede spørgsmål. I øjeblikket inkluderer yourSRI's omfattende dækning over 97 % af aktiverne under ledelse af aktivt styrede multi-aktivklasse Mutual Funds og ETF'er til salg i Europa, hvilket udgør mere end 27.000 sporede investeringsprodukter.

 

De fonde, der opfylder kravene for aktiver under ledelse samt tærskelværdien, bliver automatisk en del af universet og opføres på yourSRI i overensstemmelse hermed. Universet opdateres kvartalsvis for at sikre en retfærdig repræsentation af det nuværende marked. For alle fonde, der ikke opfylder den tilsvarende tærskel (f.eks. mindre fonde og/eller fonde, der ikke er registreret i Europa), tilbydes der praktiske manuelle noteringsmuligheder som yderligere tiltag.

 

Fondens beholdningsdata hentes fra vores partner Thomson Reuter/Lipper, og derfor tages kun fonde med beholdninger, der er tilgængelige via dataudbyderen, i betragtning.

 

En fond opfylde følgende kriterier for at få en scoring beregnet:

 

 

1.

60 % af fondens bruttoværdi skal stamme fra dækkede værdipapirer

 

Dækningsuniverset for udstedere består af MSCI ESG Company og Government Ratings henholdsvis Climetrics Ratings.

Korte positioner behandles som ikke dækket.

Sikkerhedsaktivtype skal have adgang til den nominelle udsteder (f.eks. Ultimate Parent Approach for Fixed Income Instruments).

2.

Fondens beholdningsdato skal være mindre end et år gammel

3.

Fonden skal have mindst ti værdipapirer