matterhorn.jpg

 

Vurderingsmetode

Fond-rating for ESG

 

Hvad måler Fond-rating for ESG?

 

ESG Rating måler evnen af underliggende fondsbeslutninger til at håndtere kritiske mellemlange og langvarige risici og muligheder som skyldes miljømæssige, sociale og styrende faktorer. ESG Rating sigter mod at give gennemsigtighed på fondsniveau for at hjælpe investorer med at forstå og måle ESG-karakteristika for den samlede portefølje og rangere eller screene midler baseret på et bredt udvalg af ESG-eksponeringskategorier.

 

Hvad er funktionerne i Fond-rating for ESG og hvordan beregnes Fond-rating for ESG?

 

yourSRI bruger data fra MSCI ESG Research, som er en førende udbyder af ESG ratings og forskning, til at beregne rating på fondsniveau. Vi bruger vores partneres rating og forskning fra over 7.000 virksomheder (11.000 samlede udstedere inklusive datterselskaber) og mere end 350.000 aktier og fastforrentede værdipapirer for at skabe ESG-scoringer og beregninger for ca. 27.000 multi-aktieklasse Mutual Funds og ETF'er globalt, hvilket udgør ca. 97% af auktionen af alle midler, der er registreret til salg på de største europæiske markeder.

 

Rating-processen for en fond foregår i to trin: Først gives hver fond i dækningsområdet et samlet Fond ESG kvalitetsresultat og en bedømmelsesscore (0-10, henholdsvis CCC-AAA) samt en miljømæssig, social og styringsscore (0-10). Det samlede Fond ESG kvalitetsresultat samler ESG-scoringer på udstederniveau for at give investorerne en indikation af den samlede ESG-kvalitet af en fonds underliggende beholdninger.

 

Andet trin består i at beregne en procentuel rangering ved hjælp af hver fonds samlede ESG-score. Denne relative rangering måler, hvordan en fonds score rangerer i forhold til andre fonde i samme peer-gruppe. Det percentile resultat repræsenterer procentdelen af midler i en fonds peer-gruppe med en ESG-score på eller lavere end fondens ESG-score og illustreres af yourSRI ESG Diamanten. For at give en høj tillidsvurdering i en fonds samlede ESG-score kræver vi 60 % eller mere dækning af fondens underliggende beholdninger. Fund Peer-grupper er baseret på Lipper Global Classification. En global percentilplacering (der dækker alle midler i yourSRI-universet) er også tilgængelig som reference.

Fond-rating for klima

 

Hvad måler Fond-rating for klima?

 

Fond-rating for klima giver investorer et simpelt middel til at forstå deres eksponering for langsigtede klimarisici og integrere klimapåvirkninger i deres investeringsbeslutninger. Det er den første vurdering, der giver en holistisk vurdering af fondens klimarelaterede risici og muligheder.

 

 

Hvad er funktionerne i Fond-rating for klima og hvordan beregnes Fond-rating for klima?

 

yourSRI anvender Climetrics rating og metode til vurdering af investeringsfondenes klimapåvirkning. Climetrics blev udviklet af to anerkendte klimaspecialister: Non-Profit CDP (tidligere Carbon Disclosure Project) og ISS-Ethix Climate Solutions, en del af det ansvarlige investeringsorgan for Institutional Shareholder Services Inc.

 

Climetrics’ scoringssystem er baseret på tre dele: en fonds porteføljebeholdninger, dens investeringspolitik og dens aktivstyring. Disse faktorer bruges til at vurdere hver fonds samlede investeringsproces. Det går dybere end blot en øjebliksanalyse ved at score fonde over en 12-måneders periode:

   

   

   

  Portfolio Holdings Score afspejler de klimapåvirkninger, som fondens selskaber har over tid. Ved hjælp af CDP-data går det langt dybere end en måling af CO2-fodaftrykket. Investeringsselskaber analyseres holistisk ved hjælp af fremtidige målinger. Dette omfatter deres offentliggørelse af klimadata, ledelsespraksis som langsigtet mål samt deres eksponering for grønne og brune energiteknologier.

   

   

  Asset Manager Score vurderer en leders niveau af offentlige handlinger vedrørende klimaændringer. Climetrics ser på offentlige oplysninger på tværs af fem forskellige kategorier, som f.eks. offentliggørelse af klimaændringer og kollektivt engagement.

   

   

  Investment Policy Score belønner fonde med en eksplicit ESG-politik og dem, der bærer en europæisk SRI-etiket.

   

  Baseret på disse data beregnes en samlet klimapåvirkning for hver fond, som derefter sammenlignes med alle fonde i dækningen (global percentil rangering). Den endelige bedømmelse angives ved brug af en 1-5-blads score med en 5-stjernet klassificering, som den bedste rangering. For at modtage en Climetrics rating skal mindst 60 % af en fonds aktiver under ledelse vurderes med virksomhedsspecifikke beregninger. Fonde med 5-blads scoring skal overholde strenge kriterier.

   

  Som regel er de højst scorende fonde generelt CO2-effektive virksomheder og investorer i virksomheder med bedre klimaforvaltning. Ligeledes vil deres direkte eksponering for fossile brændstoffer være meget lavere. Desuden vil ledelsen demonstrere stærkere offentlige tiltag for at integrere klimaændringer i dens styrings- og investeringsprocesser. Fonde med 5-blade er bedre tilpasset til en økonomi med lavt kulstofindhold og er mindre udsat for fremtidige kulstofrisici.

   

   

  Climetrics-metoden